Prosjekt

Nye roller i pelagiske verdikjeder?

Nøkkeldata

Startdato 1. desember 2009
Sluttdato 31. desember 2010

Pelagisk konsumindustri leverer i dag store mengder sild og makrell av meget god kvalitet til mange markeder, og som konsumenter har stor betalingsvilje for. Men bare i relativt liten grad foregår denne verdiskapingen i Norge.

I verdikjeder for en del andre fiskeslag, har råvareprodusentene lykkes med å ta hånd om en større del av verdiskapingen. Dette gjelder i stor grad også i verdikjeder for en del kjøttvarer, som for eksempel kylling.

I dette prosjektet sammenligner vi derfor verdikjeder for sild og makrell med verdikjeder for andre næringsmidler. Vi vil identifisere muligheter for økt sortimentsbredde og større roller i verdikjeden, for derigjennom å oppnå større verdiskaping og økt lønnsomhet for pelagisk konsumindustri.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

  • Kaffe og potet viser vei for silda

    2. desember 2011

    - Silda har mye å lære av potet og kaffe når det gjelder markedsføring og utvikling av nye produkter, sier forsker Audun Iversen i matforskningsinstituttet Nofima.