Prosjekt

TeksturFôr

Optimal fôr som gir fast filet

Nøkkeldata

Startdato 15. september 2009
Sluttdato 1. juni 2010
I samarbeid med Norges Veterinærhøgskole (Erling Koppang), NIFES (Marit Espe), SINTEF (Ulf Eriksson), UMB (Magny Thommasen)

Dette prosjektet bygger på oppnådde resultater i det FHF-finansierte prosjektet ”Fastere filet”, der vi fant forbedret tekstur ved å tilsette gitte komponenter i fôret til laks.

Formålet med prosjektet vil være å:

  • Undersøke om aminosyrene glutamat og arginin gir fastere filet og redusert filetspalting.
  • Undersøke årsakssammenhenger mellom bløt filet og fysiologiske, helsemessige, morfologiske og biokjemiske parametere.

Aktuelle saker

Prosjektleder

Finansiert av

Prosjektleder

Finansiert av