Prosjekt

Optimal lagring av tørrfisk

Nøkkeldata

Startdato 31. mai 2005
Sluttdato 29. april 2006
Oppdragsgiver Tørrfiskforum, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Innovasjon Norge
I samarbeid med SINTEF Energi

Arbeidet har vist betydningen av lagring av tørrfisk under kontrollerte temperatur- og fuktighetsbetingelser.

Så langt synes det som om tørrfisk er lagringsstabil ved luftfuktighet på 80 %, men det betinger at temperaturen på lageret er stabil.

Målingene viser at det ved de fleste lagrene kan være store temperatursvingninger, fra 30°C og høyere til temperaturer på 10°C og lavere. Det medfører fare for soppdannelse spesielt, og fare for redusert kvalitet generelt.

Kontaktperson

  • Heidi Nilsen

    Forskningssjef, Sjømatindustri

    Tlf: +47 77 62 90 04