Prosjekt

Pre-rigor filet av laks som råstoff til salting og røyking

Nøkkeldata

Startdato 28. februar 2006
Sluttdato 30. desember 2006
Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Oppdragsgiver Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)

Prosjektets hovedmål er å undersøke muligheten for å bruke pre-rigor filet av laks som råstoff til salting og røyking.

Fundamentale prosesser, som saltopptak og -fordeling i muskel ved bruk av filet med varierende rigor-status og salteteknologi, skal undersøkes. Effekten av rigor-status under salting og salteteknologi på kjemiske, fysiske, sensoriske og mikrobiologiske kvalitets-parametere i røykte fileter skal undersøkes og sammenlignes med kvalitet av røykte fileter produsert etter eksisterende metoder (post-rigor filet).

Dette prosjektet er et oppdrag fra Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), finansiert av FHF-fondet, der Fiskeriforskning og Norconserv samarbeider med flere bedrifter. Den første delen av prosjektet (forprosjekt) ble sluttført ved årsskiftet og hovedprosjektet startet opp i mars 2006.

Prosjektleder

  • Leif Akse

    Seniorforsker

    Tlf: +47 77 62 90 32