Prosjekt

Produktdifferensiering og konkurransefortrinn

Nøkkeldata

Startdato 1. juli 2009
Sluttdato 31. desember 2012

Dette prosjektet tar sikte på å undersøke hvordan suksessfull produktdifferensiering kan gjennomføres innen sjømatnæringen for utvalgte markeder og produktkategorier.

 

Den overordnede målsettingen er å øke kompetansen angående produktdifferensiering i sjømatnæringen.

Viktige delmål er å:

  • Identifisere mulige differensieringsstrategier med bakgrunn i fortrinn som kan bidra til å øke lønnsomheten i norsk sjømatnæring.
  • Kartlegge utvalgte markeders og verdikjeders mulighet for aktuelle differensieringsstrategier.
  • Foreslå konkrete differensieringsstrategier
  • Legge grunnlaget for å iverksette differensieringsstrategier.

 

Fiskedisk i supermarked Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Fiskedisk i supermarked

Aktuelle saker

  • Lønn som fortjent?

    15. desember 2010

    Fisk fanget med line er av beste kvalitet og oppnår høyest pris. Men selv om denne fisken foretrekkes i markedet, får ikke fiskerne like stor uttelling. Det er et paradoks at samtidig som krokfanget fisk er vinneren i ferkfiskmarkedet, så blir det fisket stadig mindre med jukse og line.