Prosjekt

Pumping og håndtering av smolt

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2012
Sluttdato 31. desember 2014

Pumping og håndtering av smolt er en videreføring av det avsluttede prosjektet “pumping og trenging av torsk og laks, faktorer som påvirker velferd og kvalitet”. Da studerte vi slaktefisk, mens i dette prosjektet er det smolt som er i fokus. Kan pumping og røff håndtering av smolt forklare noe av det store tapet som årlig registreres i næringen?

I FHF prosjektet ”pumping av torsk og laks: faktorer som påvirker kvalitet og velferd” er det vist at pumping og trenging påvirker fisken negativt. Smolt er sårbar i og med at den skal vokse og prestere også etter sjøutsett. Dette prosjektet er en videreføring av det som er funnet på slaktefisk.

Prosjektet er delt inn i tre arbeidspakker der arbeidspakke 1 ønsker å kartlegge utfordringene i næringen; arbeidspakke 2 undersøker effekten av pumping og håndtering av smolt. I tillegg ønsker vi å se på langtidseffekter av håndtering og hvordan smolten presterer etter utsett i sjø. Også alternative driftsmetoder er skissert.

Arbeidspakke 2 er skissert ut fra to FHF-møter der pumping av smolt har vært tema. Arbeidspakke 3 avslutter prosjektet med å lage en protokoll for ”best practise”.

Hovedmål for prosjektet er å redusere skader og øke velferd hos smolt som blir pumpet og håndtert samt å forhindre at det oppstår senskader som følge av røff behandling tidligere i livet. Delmål for prosjektet er:

1) Kartlegging av problemet med pumping og håndtering i næringen;

2) Isolere pumpe- og håndteringsfaktorer som påvirker smoltkvalitet og –velferd, og reduserer prestasjonen etter sjøsett;

3) Vurdere alternativ driftsform;

4) Definere grenseverdier og lage protokoll for ”best practice”.