Prosjekt

Reduksjon av kvalitetsfeilen mucoso i tørrfisk

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2006
Sluttdato 31. desember 2007
Finansiert av Norges forskningsråd

Prosjektet skal identifisere de mest optimale måter å håndtere og lagre råstoff på for å minimere kvalitetsfeilen mucoso i tørrfisk.

Kvalitetsfeilen mucoso i tørrfisk har de siste fire år medført et årlig økonomisk tap for tørrfisknæringen på 45-60 millioner kroner. Mucoso fører til at en stor andel av tørrfisken (30-40 %) må nedklassifiseres fra prima vare.

Mucoso betegnes ved at deler av fiskekjøttet går i oppløsning og får en slimaktig konsistens. Dette medfører stort svinn for bløteriene fordi fiskekjøttet med mucoso må skjæres bort under utvanning.

Årsaken til at mucoso dannes er ikke klarlagt, men en viktig årsak er værforholdene under tørkingen. Innledende forsøk har dessuten vist at hvordan råstoff håndteres og lagres før henging kan påvirke graden av mucoso i tørrfisk betydelig.

I dette prosjektet er hovedmålet å redusere kvalitetsfeilen mucoso. Dette vil skje gjennom 2 delmål:

Delmål 1 er å avdekke hvilke nedbrytningsprosesser som danner mucoso.

Delmål 2 er å studere hvilke faktorer under produksjon av tørrfisk som påvirker dannelse av mucoso. Dette gjøres ved å gjennomføre hengeforsøk ute i industrien. Ulike parametere i fangst og bearbeiding vil bli brukt for å avklare hvilke av dem som er utløsende faktorer for dannelsen av mucoso.

Kontaktperson

  • Heidi Nilsen

    Forskningssjef, Sjømatindustri

    Tlf: +47 77 62 90 04

Forskningsområde

Kontaktperson

Forskningsområde