Prosjekt

REPROduction protocols and molecular tools for mass spawning and communal rearing based SELective breeding schemes applied to multiple spawning marine fish

REPROSEL

Nøkkeldata

Startdato 15. oktober 2010
Sluttdato 15. oktober 2012
Finansiert av EUs 7. rammeprogram

European seabass og gilthead seabream er flergangsgytere. Dette gjør det krevende å utvikle tradisjonelle familiebaserte avlsprogram for disse artene, siden det trengs ekstra god kontroll med reproduksjonen.

This project will:

  • help to understand the spawning kinetics and propose hormonal therapies to develop mass spawning protocols allowing equalised parental contribution
  • develop highly informative STRs multiplexes and SNPs microchips and optimise allocation software to maximise the rate of single match at the lower cost
  • optimise selection programs adapted to new mating designs to get the best genetic response while controlling the rate of inbreeding

Nofima skal hovedsaklig arbeide med optimaliseringen av avlsprogram.

Prosjektgruppen bak REPROSEL

Prosjektgruppen bak REPROSEL

Prosjektleder

Forskningsområde

Eksterne lenker

Forskningsområde

Prosjektleder

Eksterne lenker