Prosjekt

Salt- og klippfisk: Injisering som første del i salteprosessen

Nøkkeldata

Startdato 15. september 2009
Sluttdato 1. september 2010
I samarbeid med Bacalaoforum v/Lorena Gallart Jornet

Injisering av lake benyttes av flere saltfiskprodusenter som første steg i salteprosessen.

Dette arbeidet tar sikte på å dokumentere tre prosessparametre. Effekten av lakekonsentrasjoner, temperatur i laken og mengde lake.

None Copyright: Nofima

Prosjektleder

Personer

Finansiert av

Prosjektleder

Finansiert av