Prosjekt

Sensorisk kvalitet på modnete fiskeprodukter

Nøkkeldata

Startdato 31. desember 2003
Sluttdato 30. desember 2004
Oppdragsgiver Fiskeri- og kystdepartementet

Bakgrunnen for prosjektet er en økning i henvendelser fra industri, eksportører og Eksportutvalget for fisk. Prosjektet vil vi sjekke ulike aspekt ved modning av salt- og klippfisk. Formålet er å øke kunnskapen om hvilke råstoff- og prosessfaktorer som påvirker den sensoriske kvaliteten ved modning og lagring av saltfisk og klippfisk.

I prosjektet blir kjølt råstoff lagt på is i henholdsvis 0 dager, 4 dager og 10 dager før salting. I et forsøk blir det benyttet fryst råstoff. På 4 dagers kjølt råstoff blir fire ulike saltemetoder testet ut for å måle effekten av saltemetodene. Til sammen gir dette 8 ulike behandlinger før saltmodning og lagring i totalt 9 måneder.

Underveis i lagringen blir det gjort sensorisk vurdering. Saltfisken vurderes etter 1 og 3 måneder. Klippfisken vurderes etter kort og lang lagring som klippfisk, produsert fra henholdsvis 1 måneders og 3 måneders saltfisk.

Prosjektleder