Prosjekt

Sildoljeindustrien i Nord-Norge - status og utfordringer

Nøkkeldata

Startdato 31. mai 2005
Sluttdato 30. desember 2005
Oppdragsgiver Stiftelsen for Sildolje- og Sildemelnæringen i Nord-Norge

Sideoljeindustrien i Nord-Norge har en usikker framtid.

Stopp i loddefisket i Barentshavet og levering av all sild til konsum har medført at to av de tre største fabrikkene i dag ikke er i drift.

På auksjonene i Norges Sildesalgslag for annet råstoff havner de samme fabrikkene som regel utenfor utbudsområdet.

Internasjonalisering av råstoffmarkedet for mel og olje medfører samtidig at en betydelig eksport av råstoff. Siden 2002 er råstofftilførselen til de norske fabrikkene redusert med 45 prosent, noe som betyr at det i dag er betydelig overkapasitet i industrien.

Fiskeriforskning skal beskrive og drøfte sentrale regionale utviklingsstrekk i sildoljeindustrien.

Prosjektet vil ta for seg strukturendringene på flåte- og industrisiden, i råstoffmarkedet, betydningen av dagens auksjonssystems rolle i omsetningen av råstoff og praksis med fastsetting av utbudsområder.

Videre vil sildoljeindustrien i Nord-Norge sin skjebne i forhold til et framtidig loddefisket i Barentshavet drøftes.

Prosjektleder

Forskningsområde

Forskningsområde

Prosjektleder