Prosjekt

Slaktekvalitet av oppdrettstorsk

Nøkkeldata

Startdato 31. desember 2001
Sluttdato 30. desember 2004
Finansiert av Egenfinansiering

Fiskeriforskning henter inn prøver av oppdrettstorsk fra oppdrettsanlegg langs kysten og utfører kvalitetsanalyser.

I 2003 omfatter dette følgende målinger og analyser på fisken: Kjønn, lengde, vekt rund og sløyd, K-faktor rund og sløyd, parasitter på skinnet og i fileten, skinnfarge, lever %, gonade %, hode %, filetkvalitet (lukt, farge, spalting), mikroflora på skinnet og i muskelen, miljøgifter og tungmetaller i muskel og lever, vitaminer og mineraler i muskel og lever samt fettsyreprofil i lever.

Prosjektleder

  • Leif Akse

    Seniorforsker

    Tlf: +47 77 62 90 32

Prosjektleder