Prosjekt

LABLiPS

Spoleringsbakterier i lett preserverte sjømatprodukter; effekt av prosesseringsbetingelser med spesiell referanse til melkesyrebakterier

Nøkkeldata

Startdato 1. februar 2011
Sluttdato 1. juli 2012
Finansiert av Stiftelsen Norconserv

I dette prosjektet vil man se nærmere på veksten av melkesyrebakterier sammen med andre spoleringsbakterier i veldefinerte modellsystemer.

Denne tilnærmingsmåten velges fordi spolering som involverer melkesyrebakterier er svært kompleks fordi interaksjonen med andre bakteriegrupper endrer deres metabolisme, og at melkesyrebakterier er en stor og lite homogen gruppe av bakterier.

Det vil spesielt være nyttig å studere effektene av ulike salter og preserveringsmidler kombinert med MAP på veksten av melkesyrebakterier i samspill med P. phosphoreum og S. putrefaciens siden disse representerer spoleringsbakterier med ulik toleranse for salt og CO2. Vi vil også studere drapskinetikk ved varmebehandling og høgtrykksprosessering, og effekt av ulike pakke- og lagringsmetoder, samt studere mekanismene bak hemming og inaktivering ved å analysere uttrykking av stressgener.

None Foto: Reidun Lilleholt
Copyright: Nofima

Prosjektleder

  • Trond Løvdal

    Forsker

    Tlf: +47 51 84 46 80

    Mobil: +47 913 12 335

Prosjektleder