Prosjekt

Sporbarhet og effektiv datafangst i verdikjeden for oppdrettsfisk (TELOP)

Nøkkeldata

Startdato 31. januar 2004
Sluttdato 31. januar 2006
Finansiert av Norges Forskningsråd
I samarbeid med SINTEF Fiskeri og Havbruk, Tracetracker, BASF; Nutreco; FjordSeafood; Pieters Visbedrijf; Royal Ahold.

Prosjektets hovedmål er å bidra til å realisere EUs krav om kjedesporbarhet for matvarer gjennom å fange sporbarhetsdata i hele verdikjeden for oppdrettsfisk på en effektiv og standardisert måte.

I dag foregår loggingen/registreringen av sporbarhetsinformasjon på ustandardiserte metoder og gjerne ved hjelp av tidkrevende manuelle operasjoner.

For at sporbarhetsdata skal kunne logges og samles inn på en mest mulig effektiv måte krever dette moderne teknologi, herunder bl.a. sensorteknologi, RFID-tags, temperaturovervåkningsutstyr, osv.

Prosjektets hovedmål er å bidra til å realisere EUs krav om kjedesporbarhet for matvarer gjennom å fange sporbarhetsdata i hele verdikjeden for oppdrettsfisk på en effektiv og standardisert måte.

Prosjektleder