Prosjekt

Staus og veivalg for norsk rekenæring

Nøkkeldata

Startdato 7. april 2005
Sluttdato 31. mai 2005
Finansiert av Innovasjon Norge, Norges Råfisklag, Rekeforum

Til tross for at rekenæringen på mange områder ligger i front internasjonalt, når det gjelder produktivitet og bruk av ny teknologi, har både rekeflåten og industrien opplevd svekket lønnsomhet. Dette har i noen tilfeller også har ført til konkurser og avvikling av virksomhet.

Prosjektet skal bidra til økt forståelse av næringens situasjon og utfordringer. Hensikten er å utviklet et bedre diskusjonsgrunnlag for valg av strategier og virkemidler som kan bidra til å utvikle næringen i en positiv retning.

Prosjektet skal gi en overordnet status for norsk rekenæring i dag gjennom å beskrive sentrale utviklingstrekk og utfordringer som næringen står overfor, og identifisere kritiske suksessfaktorer. Med dette som utgangspunkt vil prosjektet drøfte fordeler og ulemper for norsk rekenæring ved ulike aktuelle veivalg.