Prosjekt

Stimulering av bærekraftig innovasjon i akvakultur

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2009
Sluttdato 31. desember 2013

Dette prosjektet tar sikte på å undersøke behovet for lovgivning for å fremme bærekraftig innovasjon i akvakultur.

Avlsselskaper, institusjoner i marin bioprospektering og investorer i genteknologi har behov for beskyttelse av sitt forbedra genetiske materiale for å sikre inntekter fra innovasjon og investeringer. Oppdrettere og avlsselskap i akvakultur trenger tilgang til marine ressurser for matproduksjon og videre avl, utvikling og bærekraftig bruk.

Prosjektet tar sikte på å identifisere de spesifikke problemene og mulige løsninger for rettslig regulering av tilgang til genetiske ressurser i akvakultur og beskyttelse av resultatene av forskning og utvikling av genetiske ressurser i havbruk.

Dette vil bli gjort gjennom et tverrfaglig forskingssamarbeid der en kombinerer statsvitenskap, biologi og juridisk kompetanse. Prosjektet kombinerer en juridisk tilnærming med en sosial vitenskap, ”bottom-up” tilnærming ved å undersøke oppfatningen blant forskere og andre aktører i marin sektor.

Hovedfokus er på den norske situasjonen, med en komparativ tilnærming til europeiske og globale perspektiver, inkludert utviklingsland.

Prosjektleder er Kristin Rosendal, Fridtjof Nansens Institutt.

For bakgrunnsinfo, se dokumentene som er linket øverst til høyre:

  • FNI-rapport: The Story Since Leaving ICLARM (now known as The WorldFish Center) - Socioeconomic, Access and Benefit Sharing and Dissemination Aspects
  • Foredrag av I. Olesen: Who shall own the genes of livestock and farmed fish?
  • Bokkapittel i boka "Global Privatization and Its Impact" av I. Olesen m.fl: Who shall own the genes of farmed fish?
  • Bokkapittel i boka "Aquaculture" av A.I. Myhr m.fl.: New Developments in Biotechnology and  IPR in Aquaculture – Are They Sustainable?

Les også: I. Olesen, A.I. Myhr and G.K. Rosendal. 2010. Sustainable aquaculture: are we getting there? Ethical perspectives on salmon farming. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. In press. DOI 10.1007/s10806-010-9269-z.