Prosjekt

Strukturmåling av tørrfisk og påvisning av kvalitet - Forprosjekt

Nøkkeldata

Startdato 12. september 2004
Sluttdato 14. februar 2005
Oppdragsgiver Tørrfiskforum
I samarbeid med Tørrfiskforum, Matforsk og Sintef

Målsetningen for prosjektet som helhet er å utvikle instrumentering som kan måle strukturen i fiskekjøttet på tørrfisk og gi objektive data om kvaliteten på hver enkelt fisk.

I dette forprosjektet skal Fiskeriforskning, MATFORSK og SINTEF prøve ut ulike målemetoder for strukturmåling for å kartlegge hva en kan få ut av de enkelte teknikkene med hensyn på kvalitetsbedømmelse.

De kvalitetsfeil en forsøker å påvise instrumentelt er: mucoso, surning, blodsprengning, frostskader, spalting, makk og ytre skader.

Hvis resultatene i forprosjektet er positive, er intensjonen at det gjennom et hovedprosjekt skal arbeides videre for å utvikle optimale metoder for måling av struktur i tørrfisk som gir objektive data om kvalitet.

Prosjektleder

  • Heidi Nilsen

    Forskningssjef, Sjømatindustri

    Tlf: +47 77 62 90 04