Prosjekt

Teknologiutvikling for fangst, håndtering og føring av levende villfisk

Nøkkeldata

Startdato 1. desember 2009
Sluttdato 30. november 2013
I samarbeid med Havforskningsinstituttet og SINTEF

Dette er et tre-årig samarbeidsprosjekt mellom Havforskningsinstituttet, Nofima og SINTEF.

For å koordinere FHFs finansiering av FoU-arbeid innen fangstbasert akvakultur (FBA) er det (i regi av flåteleddets Villfiskforum) utarbeidet en egen handlingsplan som skal konkretisere aktuelle prosjekt/oppgaver. Som ledd i dette arbeidet har FHF besluttet å starte opp to hovedprosjekt innen FBA. Prosjektet "Teknologiutvikling for fangst, håndtering og føring av levende villfisk"er et av dem.

Hovedmålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for at FBA kan videreutvikles som en bærekraftig næring, gjennom teknologiutvikling for fangst, håndtering og føring av levende fisk, med vekt på lønnsomhet og fiskevelferd.

Næringen har en langsiktig visjon om at opptil 20 % av all torsk skal kunne landes levende, noe som utgjør ca. 30 000 tonn per år. For å kunne nå dette målet er det nødvendig med et godt og konstruktivt samarbeid mellom næring, forskningsinstitusjoner og forvaltning.

Havforskningsinstituttet står som ansvarlig institusjon for prosjektet og har spesielt sammen med Nofima kompetanse og lang erfaring innen FoU-arbeid innen FBA.

 

None Foto: Oddvar Dahl

Aktuelle saker

  • Treffsted for 'levendefiskere'

    8. desember 2010

    Nofima har inngått et prosjektsamarbeid med Vesterålen Fiskeripark på Myre, hvor målet er å skape en møteplass der forskere og fiskere møtes for å utvikle konsepter rundt levendelagring. Dette er et nasjonalt prosjekt som det knyttes store forventninger til.

Kontaktperson

Forskningsområde

Finansiert av