Prosjekt

Temperaturstyring fra fangst til marked

Nøkkeldata

Startdato 1. desember 2006
Sluttdato 31. januar 2009
I samarbeid med Sintef Energiforskning AS, Aker Seafoods AS

Hovedmålet med prosjektet er å forbedre kvaliteten på ferske filetprodukter av hvitfisk og å øke andelen av kjølt råstoff (hyse, torsk og sei) som har en kvalitet som gjør den anvendelig til lønnsom produksjon av ferske produkter.

Prosjektet fokuserer mot å optimalisere kjølekjeden fra fangst om bord på tråler til skiping av kjølte produkter til kunder i markedet. Superkjøling er viet spesiell oppmerksomhet med hensyn til egnethet i ulike trinn fra fangst til marked.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Prosjektleder

  • Leif Akse

    Seniorforsker

    Tlf: +47 77 62 90 32