Prosjekt

TRAINS prosjektfamilie

Nøkkeldata

Startdato 30. april 2007
Sluttdato 31. desember 2009

TRAINS (TRAcefish Innføring i Norsk Sjømatindustri) er en prosjektfamilie med målsetting å innføre bedret sporbarhet i norsk sjømatindustri basert på TraceFish-standarden og prinsippene.

TRAINS-prosjektene er finansiert av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF), Innovasjon Norge (IN) og næringen selv. De første rene TRAINS-prosjektene starter våren 2007 i følgende sektorer:

"TRAINS Pelagisk" (startet tidligere) ledet av Pelagisk Forum, FHL. Fagansvarlig Sintef Fiskeri og Havbruk

"TRAINS Hvitfisk" ledet av FHL. Pilotkjede Aker Seafood Båtsfjord, underleverandører, Norges Råfisklag; fagansvarlig Nofima Marked

"TRAINS Innenlands" ledet av NSL. Pilotkjede Coop, underleverandører; fagansvarlig Nofima Marked

None Foto: Illustrasjon: Audun Igesund

Kontaktperson

Forskningsområde