Prosjekt

Utarbeidelse av handlingsplan for tørrfisk

Nøkkeldata

Startdato 31. desember 2004
Sluttdato 30. desember 2005
Oppdragsgiver FHF
I samarbeid med Styringsgruppen i tørrfiskforum

Handlingsplanen til tørrfiskforum bygger på visjonen "Moderne tradisjonsmat", og prioriterer tre områder: "Marked", Kompetanse" og "Produktkvalitet".

Teknologisatsing skal støtte områdene kompetanse og produktkvalitet. Prosjekter som er prioritert i perioden omfatter bl.a.

  • bekjempelse av fluemarkproblematikken
  • mucosoproblematikken
  • markedsføringssatsing i Norge, Italia og Vest Afrika
  • kunnskapsoppbygging om modningsprosessen

 

Kontaktperson

  • Heidi Nilsen

    Forskningssjef, Sjømatindustri

    Tlf: +47 77 62 90 04

Forskningsområde

Kontaktperson

Forskningsområde