Prosjekt

Utviklingen på sjø og land i fiskerisektoren i Finnmark fra 1990

Nøkkeldata

Startdato 1. oktober 2009
Sluttdato 31. desember 2009
Finansiert av Finnmark fylkeskommune

Prosjektet beskriver utviklingstrekkene i fiskerinæringa i Finnmark på sjø og land fra 1990 og framover. Utviklingstrekkene belyses og forklares ut i fra litteraturen.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Prosjektleder

Forskningsområde

Forskningsområde

Prosjektleder