Prosjekt

Veileder for valg og behandling av råstoff til prepakket fersk fisk

Nøkkeldata

Startdato 30. september 2005
Sluttdato 30. januar 2006
Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Innovasjon Norge
Oppdragsgiver Norske Sjømatbedrifters Servicekontor

Fiskeriforskning skal, basert på kjent kunnskap, utarbeide en manual til bruk for grossistleddet slik at disse kan kjøpe, produsere og tilby ferske pre-pakkede fiskeprodukter av optimal kvalitet til norske dagligvarekjeder.

En slik "Best practice" manual skal være en dokumentasjon av krav til råvare, produksjons- og temperaturforhold som setter grossisten i stand til å definere hvilke kvalitetsparametere som er viktige og hvilken virkning endringer i disse parametrene har for holdbarheten til pre-pakkede fiskeprodukter.

Manualen skal innholde beskrivelse av mulige teknologiske løsninger som gjør verdikjeden i stand til å sikre denne optimale kvaliteten.