Prosjekt

Verdikjedesporing i hvitfisknæringa – fersk filet - fase 2

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2010
Sluttdato 31. desember 2010
I samarbeid med Akvagroup ASA, Aker Seafoods, Norges Råfisklag, eSporingsprogrammet

Utvikle bedrifsverktøy for dokumentasjon og sporing ved hjelp av IKT-system, herunder integrasjon mot fangstsertifikat.

I denne fasen vil vi klargjøre løsningen for import/eksport av data nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig å finne bransjeløsninger som effektivt og raskt kan gi sporingsinformasjon om produkt.

Følgende konkrete delmål søkes gjennomført:

  • Etablere import/håndtering av elektronisk fangstsertifikat
  • Definere og teste eksport av data til internasjonal aktør
  • Synlig- og tilgjengeliggjøre sporingsinformasjon gjennom egen webløsning eller eksternt system
None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima