Prosjekt

Vibriosis and furunculosis vaccines for Atlantic cod: efficacy, protective antigens and specific immune responses (CodVacc)

Nøkkeldata

Startdato 31. januar 2008
Sluttdato 30. desember 2011
Finansiert av

Forskerstyrt prosjekt

Vibriose og atypisk furunkulose forårsakes av hhv Vibrio anguillarum og Aeromonas salmonicida, som begge utgjør svært uensartede bakteriegrupper. Målsetningen er å utvikle vaksiner som gir god beskyttelse mot alle varianter som forårsaker sykdom hos torsk.

 

Delmål:

Systematisk innsamling av isolater fra sykdomsutbrudd langs hele kysten, for å kartlegge hvilke varianter av bakteriene som gir sykdom og hvilken utbredelse de har.

Undersøke effekt av eksperimentelle vibriose- og furunkulosevaksiner mot smitte med ulike varianter av bakteriene, og identifisere bakteriekomponenter som er viktig for å oppnå beskyttelse.

 

Sammenligne vaksineeffekt i ulike populasjoner av torsk; dvs. i familier av skrei og kysttorsk.

Studere torskens immunresponser etter vaksinering mot vibriose og furunkulose og identifisere gener som stimuleres ved vaksinering.

Forskningsområde

Forskningsområde