Prosjekt

Vurdering av krav ved bruk av Norge-logoen

Nøkkeldata

Startdato 1. juni 2010
Sluttdato 30. november 2010

Kartlegge minstekrav.

Målsettingen for dette prosjektet er å kartlegge minstekrav som må tilfredsstilles av produsenten (den som merker produktet) for at Eksportutvalget for fisk gjennom tredjepart skal kunne forsikre at opprinnelsen til et produkt er norsk.

Prosjektleder: Renate Birgitte Pedersen, Eksportutvalget for fisk.

None Copyright: Eksportutvalget for fisk

Kontaktperson

Forskningsområde

Finansiert av

Forskningsområde

Finansiert av