Prosjekter

viser 1-20 av 38 treff

ACCESS - Arctic Climate Change, Economy and Society

Startdato 1. mars 2011 |Sluttdato 28. februar 2015

Nofima skal utføre en del av et stort EU ”collaborative project” under 7. rammeprogram hvis mål er å kvantifisere klimaendringenes påvirkning på arktiske næringssektorer (Ocean 2010-1: ”Quantification of climate change impacts on economic sectors in the Arctic”) – med hovedvekt på fiskeri, olje- og gassutvinning og transport.

Nofimas senter for resirkulering i akvakultur på Sunndaløra, er med i EU-prosjektet.

AQUAEXCEL

Startdato 3. januar 2011 |Sluttdato 28. februar 2015

AQUAEXCEL skal gi det europeiske forskningsfellesskapet en plattform av førsteklasses infrastruktur, som effektivt kan tilby verktøy til å håndtere de sammensatte utfordringene som akvakultur møter. Nofimas forskningsfasiliteter på Sunndalsøra og Tromsø er del av denne infrastrukturen.

Avlsprogram: Torsk

Startdato 31. desember 2001 |Sluttdato 1. januar 2100

Nofima driver Nasjonalt avlsprogram for torsk, som er svært viktig for å utvikle en lønnsom torskeoppdrettsnæring.

Beneficial effects of dietary bioactive peptides and polyphenols on cardiovascular health in humans

Startdato 1. oktober 2012 |Sluttdato 30. september 2016

I prosjektet vil det bli utviklet systemer som vil gjøre det lettere å generere robuste og utnyttbare vitenskapelige bevis som støtter årsaks-virkningsforhold mellom inntak av bioaktive peptider og polyfenoler, og fordelaktige fysiologiske effekter relatert til hjertehelse hos mennesker.

Betydning av proteinsammensetning for forutsigbar råvarekvalitet

Startdato 1. januar 2013 |Sluttdato 31. desember 2016

Hovedmålet med dette programmet er å oppnå en mer forutsigbar kvalitet av kjøtt og hvete. Dette skal nås gjennom å identifisere proteinmarkører for mørhet i storfekjøtt, forbedre muskelcellevekst, forbedre spisekvalitet av ulike muskler/kjøttstykninger og ved å forstå hvordan været påvirker bakekvalitet i hvete.

CRISP

Startdato 1. januar 2011 |Sluttdato 31. desember 2018

CRISP: Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology.

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien

Startdato 29. november 1976 |Sluttdato 1. januar 2100

Hvert år gjennomfører Nofima en undersøkelse av lønnsomhet og strukturendringer i norsk fiskeindustri.

Forskningssamarbeid med Russland

Startdato 31. desember 2000 |Sluttdato 1. januar 2100

Utgangspunktet for arbeidet på prosjektet er å yte kvalitativt god samfunnsfaglig forskningsbasert kunnskap til norsk forvaltning.

Functional and comparative immunology of a teleost’s world without MHCII

Startdato 1. april 2013 |Sluttdato 30. juni 2016

The primary objective is to increase our evolutionary, functional and co-evolutionary understanding of the vertebrate immune system.

Tone Mari Rode og Maria Befring Hovda (begge forskere Nofima Stavanger) bruker høytrykksutstyr i forsøkshallen.

Høytrykksprosessering for forlenget holdbarhet av sjømat

Startdato 1. mars 2011 |Sluttdato 30. november 2014

Høytrykksprosessering (HP) er en forholdsvis ny teknologi. Per dags dato er det ingen kommersielle anlegg i Skandinavia, og Nofima i Stavanger har det eneste forskningsanlegget.

Intracellular lifestyle of Francisella piscicida in Atlantic cod

Startdato 1. januar 2010 |Sluttdato 31. mai 2015

Francisellosis caused by the intracellular bacteria Francisella piscicida is today the biggest threat to Norwegian Atlantic cod aquaculture.

Kontroll av Listeria monocytogenes ved produksjon av animalske produkter

Startdato 2. januar 2012 |Sluttdato 31. desember 2015

Målet er å redusere forekomsten av Listeria monocytogenes i kjøttprodukter. Både produksjonsmiljøet og sluttprodukter vil bli undersøkt. To produktgrupper er i fokus: Spiseklare produkter som ikke varmebehandles av forbrukeren og såkalte utilsiktet spiseklare produkter.

Lakselus - Konsekvenser for omdømmet

Startdato 1. april 2012 |Sluttdato 31. desember 2015

I dette prosjekt skal vi se nærmere på hvilke konsekvenser lakselus skaper for omdømmet til norsk laksenæring. Det skal undersøkes i hvor stor grad omdømme påvirker økonomi og produktivitet, samt foreslå løsninger som kan redusere eventuelle negative effekter.

Markedsforskning sushi og sashimi

Startdato 1. september 2010

Norges sjømatråd og Nofima ønsker sammen å øke ekspertisen på sushi og sashimi; i første omgang hva er sushi, historisk og i dag. Videre skal kunnskapen om forbrukeradferd og markedsdrivere relatert til sushi og sashimi, globalt, forbedres.

Matkriser: forbrukeroppfatninger, risikokommunikasjon og krisehåndtering

Startdato 1. januar 2014 |Sluttdato 31. desember 2016

Kommunikasjon med forbrukere er en av de viktigste faktorene for effektiv håndtering og kontroll ved matbårne utbrudd og andre uønskede hendelser i mat. Dette er spesielt viktig i krisesituasjoner som for eksempel ved større matbårne utbrudd eller såkalte matskandaler.

Mattrygghet, matkvalitet og helseeffekter – kontroll med mikrofloraen

Startdato 1. januar 2013 |Sluttdato 31. desember 2016

Kontroll med mikroorganismer er en stor utfordring for norsk matindustri. Prosjektet vil gi ny kunnskap og kompetanse for å forstå hvordan mikroorganismer etablerer seg, overlever og vokser i mat og matproduksjonsmiljøer.

Multi-blokk metodikk for prediksjon og tolkning

Startdato 1. januar 2013 |Sluttdato 31. desember 2016

Dette prosjektet vil fokusere på utvikling og anvendelser av multi-blokk statistisk metodikk for kobling av flere datasett.

Multi-sensor automated water quality monitoring and control system for continuous use in recirculation aquaculture systems - AQUAlity

Startdato 1. desember 2011 |Sluttdato 30. november 2014

More profitable recirculation aquaculture systems by improved management and surveillance of water quality management.

Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett

Startdato 1. september 2011 |Sluttdato 31. desember 2014

Laksesykdommer forårsakes av kombinasjoner av en eller flere patogener og faktorer relatert til vert og miljø.

n-Chitopack

Startdato 1. november 2012 |Sluttdato 31. oktober 2014

n-Chitopack prosjektet har som mål å ut utvikle bioemballasje med anti-bakteriell effekt basert på kitosan.