Flere publikasjoner

NB - kun etternavn

Fra Til

I fokus nå

Økonomisk fiskeriforskning

Tidsskriftet har hovedfokus på samfunnsvitenskapelig forskning med vekt på marked, ledelse, økonomi og statsvitenskap.

Et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som gis ut av Nofima.

Les mer på magasinets nettsider

 

viser 1-20 av 5666 treff

1H and 13C high resolution NMR spectroscopy of carrageenans: applications in research and industry. Vitenskapelige artikler m/referee

van de Velde, F., Knutsen, S.H., Usov, A.I., Rollema, H.S., Cerezo, A.S. 2002. 1H and 13C high resolution NMR spectroscopy of carrageenans: applications in research and industry. Trends in Food Science and Technology, Vol 13, pp 73-92.

2BEA66D9812F8BF8C12575210047A92E (PLACEHOLDER TOPIC for http://mail.nofima.no/epublikasjon.nsf/publikasjoner/2BEA66D9812F8BF8C12575210047A92E) Vitenskapelige artikler m/referee

Bahuaud, D., Mørkøre, T., Langsrud, Ø., Sinnes, K., Veiseth, E., Ofstad, R., Thomassen, M.S. (2008) Effects of -1,5 °C super-chilling on quality of Atlantic salmon (Salmo salar) pre-rigor fillets: Cathepsin activity, muscle histology, texture and liquid leakage. Food Chemistry, 2008, 111: 329-339.

5' -nuclease PCR for quantitative event specific detection of the genetically modified Mon810 MaisGard (TM) maize. Vitenskapelige artikler m/referee

Holck, A.L., Vaïtilingom, M., Didierjean, L., Rudi, K. 2002. 5' -nuclease PCR for quantitative event specific detection of the genetically modified Mon810 MaisGard (TM) maize. European Food Research and Technology, Vol 214, pp 449-453.

16S rDNA analyses of the cyanobacterial microbiota through the water-column in a boreal lake with a metalimnic planktothrix population. Vitenskapelige artikler m/referee

Rudi, K., Skulberg, O.M., Jakobsen, K.S. 2005. 16S rDNA analyses of the cyanobacterial microbiota through the water-column in a boreal lake with a metalimnic planktothrix population. Preparative Biochemistry & Biotechnology, Vol 35, pp 301-312.

50-50 multivariate analysis of variance for collinear responses. Vitenskapelige artikler m/referee

Langsrud, Ø. 2002. 50-50 multivariate analysis of variance for collinear responses. The Statistician, Vol 51, 3, pp 305-317.

101 historier om innovasjon i SMB-nettverk. Vitenskapelige artikler m/referee

Olsen, N.V., Elvekrok, I. 2010. 101 historier om innovasjon i SMB-nettverk. Magma, Vol 6, pp 36-45.

2000 Particle distribution in microscopy images of cryo-sectioned sausages as affected by fat content. Konferansepresentasjoner

Ofstad, R., Høst, V., Langsrud, Ø., Kohler, A. 2000. 2000 Particle distribution in microscopy images of cryo-sectioned sausages as affected by fat content. Proc. Scanning 2000, 9-12 May 2000, The Journal of Scanning Microscopies,, San Antonio, USA, Vol 22 (2), pp 80-81.

"Hitra disease" (Haemorrhagic syndrom) in Norwegian Salmon Farming: Present status. Vitenskapelige artikler m/referee

Poppe, T.T., Håstein, T., Salte, R. (1985) "Hitra disease" (Haemorrhagic syndrom) in Norwegian Salmon Farming: Present status. In Fish and Shellfish Pathology (ex.A.E. Ellis) Academic Press, London 1985. 223-229

"Offspring quality"/delprosjekt av "Reproduction and breeding in marine fish". Konferansepresentasjoner

Dahle, S.W., Galloway, T.F., Bardal, T., Kjørsvik, E., Andersen, Ø. (2006) "Offspring quality"/delprosjekt av "Reproduction and breeding in marine fish". Programkonferanse HAVBRUK 2006, Bergen, 29-31 mars.

"Semi-purified" forsøksfôr til laksefisk. Vitenskapelige artikler u/referee

Gjeldnes, A.E. (1993) "Semi-purified" forsøksfôr til laksefisk. 60 s.

"Solubility and diffusion of CO2 into fish; and the effect of CO2 and temperature on the storage quality of fresh Atlantic salmon" Dr.gradsavhandlinger

Sivertsvik, M. 2003. "Solubility and diffusion of CO2 into fish; and the effect of CO2 and temperature on the storage quality of fresh Atlantic salmon" thesis ,

"Strategiske" salg av fiskebåter til Russland ved Bareboat-charter kontrakter: En råstoff-strategi for norsk industri eller kapasitetsreduksjon i norske rederi? Vitenskapelige artikler m/referee

Esaiassen, C., Nilssen, F. (2002) "Strategiske" salg av fiskebåter til Russland ved Bareboat-charter kontrakter: En råstoff-strategi for norsk industri eller kapasitetsreduksjon i norske rederi? økonomisk Fiskeriforskning, 12: 11-27.

"Superfersk" versus lagret laks, hva er best? Vitenskapelige artikler m/referee

Johansen, J.A., Østli, J. (2000) "Superfersk" versus lagret laks, hva er best? økonomisk Fiskeriforskning 10:2, 125-128.

“Quality of fish from catch to table”, a value chain project for Konferansepresentasjoner

Firenze; WEFTA 2008

(Over)optimisme og utvikling av nye næringer. Vitenskapelige artikler m/referee

Ottesen, G.G., Grønhaug, K. (2004) (Over)optimisme og utvikling av nye næringer. Magma, 7, 1, 81-87.

A bridge between Tucker-1 and generalised canonical correlation. Vitenskapelige artikler m/referee

Dahl, T., Næs, T. 2006. A bridge between Tucker-1 and generalised canonical correlation. Computational Statistics and Data Analysis, Vol 50, No 11, pp 3086-3098.

A C-terminal disulfide bridge in pedicin-like bacteriocins renders bacteriocin activity less temperature dependent and is a major determinant of the antimicrobial spectrum. Vitenskapelige artikler m/referee

Fimland, G., Johnsen, L., Axelsson, L., Brurberg, M.B., Nes, I.F., Eijsink, V.G.H., Nissen-Meyer, J. 2000. A C-terminal disulfide bridge in pedicin-like bacteriocins renders bacteriocin activity less temperature dependent and is a major determinant of the antimicrobial spectrum. Journal of Bacteriology, Vol 182, 9, pp 2643-2648.

A calibration method for handling the temporal drift of solid state gas-sensors. Vitenskapelige artikler m/referee

Haugen, J.-E., Tomic, O., Kvaal, K. 2000. A calibration method for handling the temporal drift of solid state gas-sensors. Analytica Chimica Acta, 407/1-2, pp 23-39.

A candidate probiotic with unfavourable effects in subjects with irritable bowel syndrome: a randomised controlled trial. Vitenskapelige artikler m/referee

Ligaarden, S.C., Axelsson, L., Naterstad, K., Lydersen, S., Farup, P.G. 2010. A candidate probiotic with unfavourable effects in subjects with irritable bowel syndrome: a randomised controlled trial. BMC Gastroenterology, Vol 10, Art. No. 16,

A case study of the use of experimental design and multivariate analysis in product improvement. Vitenskapelige artikler m/referee

Ellekjær, M.R., Ilseng, M.A., Næs, T. 1996. A case study of the use of experimental design and multivariate analysis in product improvement. Food Quality and Preference,, Vol 7, 1, pp 29-36.